1. Organizatorem konkursu jest spółka “GNIEDZIEJKO STOMATOLOGIA MIKROSKOPOWA” S.C. KINGA GNIEDZIEJKO, BARTŁOMIEJ GNIEDZIEJKO z siedzibą w ul. Bursztynowa 1 lok. 4U Lublin. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu przez uczestnika.  

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto ukończył 16 lat z wyjątkiem pracowników Gniedziejko Stomatologia, ich bliskich krewnych oraz osób powiązanych z firmą. 

4. Dane osobowe dostarczone przez uczestnika podczas wypełniania ankiety będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności, której szczegóły znajdują się pod linkiem “Polityka prywatności”.

5. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagród jest wypełnienie całej ankiety. Udział w konkursie nie wiąże się z żadną opłatą startową, ani z koniecznością zakupu usługi.

6. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wypełnienia jednej ankiety, złożenie kilku ankiet będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika z losowania nagrody.

7. Ankietę można wypełnić jedynie podczas jej dostępności na stronie www. Gniedziejko Stomatologia nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie wpłynęły prawidłowo bez względu na przyczynę.

8. Nagrody w konkursie stanowią:

1. Konsultacja z projektem uśmiechu (projekt cyfrowy) o wartości 1500 zł

2. Diagnostyka (przegląd , konsultacja oraz diagnostyka rentgenowska – tomografia komputerowa) o wartości 500 zł

3. Higienizacja (skaling i piaskowanie) o wartości 400 zł.

Nagroda nie podlega zwrotowi.  

9. Losowanie nagrody odbędzie się tydzień po terminie składania ankiet, których poprawność zostanie potwierdzona przez neutralne osoby trzecie. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania, a wyniki losowania będą ostateczne i wiążące.

10. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową w ciągu 3 dni od losowania. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 2 tygodni, Gniedziejko Stomatologia ma prawo wyboru alternatywnego zwycięzcy.

11. Email z powiadomieniem o nagrodzie zawiera szczegóły dotyczące jej wykorzystania.  

12. Gniedziejko Stomatologia zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zawieszenia lub zmiany warunków konkursu w dowolnym momencie.