Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Najpiękniejszy uśmiech” jest Stomatologia Mikroskopowa Kinga i Bartłomiej Gniedziejko z siedzibą ul. Bursztynowa 1 lok.4U 20-400 Lublin, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7123308928, REGON:363757124 (dalej jako „Organizator”).

1.2. Konkurs jest organizowany na profilach Gniedziejko Stomatologia na Instagramie i Facebooku oraz profilu Doktor Kinga Gniedziejko na Instagramie.

Zasady konkursu
2.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełni następujące warunki:

a) wejdzie na stronę konkursową i wgra zdjęcie swojego uśmiechu,

b) polubi post konkursowy i skomentuje go, oznaczając trzy osoby,

c) polubi profile Gniedziejko Stomatologia na Instagramie i Facebooku oraz profil Doktor Kinga Gniedziejko na Instagramie,

d) udostępni na swoim profilu na Facebooku post konkursowy.

2.2. Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do dnia wyłonienia zwycięzcy, który nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

2.3. Zwycięzcę konkursu wybiera Jury, którego składem są właściciele firmy Gniedziejko – Kinga i Bartek Gniedziejko. Wybór Jury jest subiektywną oceną.

Nagrody
3.1. Główną nagrodą w konkursie jest bonding do wartości 5000 zł.

3.2. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3.3. Warunkiem odebrania nagrody jest zgoda na umieszczenie przez Organizatora na swoich stronach i w mediach społecznościowych zdjęć “przed” i “po” wykonanej usłudze oraz opinii o wykonanej usłudze.

Przetwarzanie danych osobowych
4.1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.

4.2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wręczenia nagrody.

4.3. Zdjęcia przesłane przez uczestników nie będą udostępniane publicznie.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie.

4.5. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Postanowienia końcowe
5.1. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje jego regulamin.

5.2. Wszelkie pytania, uwagi oraz skargi uczestników konkursu należy kierować na adres email: gniedziejko.sm@gmail.com