Diagnostyka

Hyperion X9

Hyperion X9 to najnowszej generacji tomograf 3D z funkcją pantomografu i cefalostatem – jest niezbędny do prawidłowej diagnostyki pojedynczych zębów jak i do planowania kompleksowego leczenia (chirurgicznego, protetycznego, ortodontycznego) Dzięki wykorzystaniu tomografu dajemy pacjentowi możliwość jak najszybszego rozpoznania i podjęcia odpowiedniego leczenia.

MyRayZenX – aparat rentgenowski, który posiadamy pozwala nam na szybką ocenę stanu zdrowia pacjenta. Na zdjęciach widzimy jak daleko sięga proces próchnicowy, czy ząb kwalifikuje się do leczenia kanałowego, czy obecne są zmiany w kości i wiele innych. Jest to niezbędne narzędzie diagnostyczne w pracy dentysty.

Kamera wewnątrzustna – dzięki niej szybko możemy pokazać pacjentowi stan jego jamy ustnej. Zdjęcia są zapisywane w karcie pacjenta i w każdym czasie można do nich wrócić. Kamera ułatwia nam porozumiewanie się z pacjentem, wyjaśnianie, edukowanie oraz pokazuje efekty po zakończonym leczeniu. Jest też świetnym urządzeniem, z którego dzieci chętnie korzystają podczas wizyt adaptacyjnych robiąc zdjęcia swoim zębom.

Mikroskop Leica – mikroskop zaprojektowany z myślą o stomatologii- doskonałe i niezbędne narzędzie w codziennej praktyce naszych dentystów. Praca pod mikroskopem zapewnia wygodną pozycję leżącą dla pacjenta i ergonomiczną postawę lekarza. Leczenie jest szybsze i wydajniejsze, a jakość usług znacząco wzrasta. Opracowywanie zębów pod mikroskopem zapewnia minimalną preparację tkanek pacjenta. Leczenie kanałowe na dzień dzisiejszy nie powinno odbywać się bez mikroskopu, aby uniknąć niepotrzebnych powikłań. Mikroskop pomaga nam w diagnozowaniu próchnicy, usuwaniu kamienia nazębnego oraz jest niezbędny przy cementowaniu prac protetycznych (koron,mostów).

Łuk twarzowy – Urządzenie wykorzystywane to leczenia ortodontycznego oraz protetycznego. Ma on zastosowanie przy dużych rekonstrukcjach zgryzu, po długotrwałych brakach zębowych, przy chorobach stawów skroniowo-żuchwowych. Łuk analizuje położenie żuchwy i szczęki w stosunku do stawów skroniowo-żuchwowych, aby lekarz dentysta wykonując korony, mosty czy protezy idealnie odwzorował warunki panujące w jamie ustnej pacjenta. Urządzenie pozwala na najwyższą precyzję w odtwarzaniu brakujących zębów, funkcji zgryzu i estetyki. Rejestracja zgryzu wykonywana jest bezinwazyjnie i szybko.