asystentka stomatologiczna Barbara Kamola

BARBARA KAMOLA
DYPLOMOWANA ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Absolwentka Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia w Białymstoku, dzięki której uzyskała dyplom asystentki stomatologicznej. Pracuję w zawodzie od 15 lat, stomatologia jest jej pasją. Asystuję przy precyzyjnych zabiegach wykonywanych w kontroli mikroskopowej. Uwielbia kontakt z pacjentami, w szczególności z dziećmi, u których z łatwością minimalizuje stres przed wizytą.